Be yourself Follow your heart

Vem är Mooji

Anthony Paul Moo-Young, känd som Mooji, föddes den 29 januari 1954 i Port Antonio, Jamaica. År 1969 flyttade han till Storbritannien och bodde i Brixton, London. Anthony arbetade i Londons "West End" som en gatubildskonstnär i många år, sedan som målare och senare som lärare vid Brixton College. Under en lång tid var han känd som Tony Moo, men är nu kärleksfullt känd som Mooji av de många sökande och vänner som besökte honom.

Mooji är en direkt lärjunge av Sri Harilal Poonja, den berömda advaita-mästaren, eller Papaji, som hans anhängare kallar honom. År 1987 ägde ett möte med en kristen mystiker och det var ett livsförändrande möte för Mooji eftersom det förde honom genom bön till den gudomliga inre direkta kraften. Efter en kort tid upplevde han ett radikalt skifte i medvetandet som var mycket djupt inom honom. Utåt sett verkade han för många som kände honom att vara en helt annan person.

När hans andliga medvetenhet vaknade uppstod en djup inre omvandling som utvecklades i form av många mirakulösa erfarenheter och mystiska insikter. Han kände en stark vind av förändring som blåste genom hans liv och med den ett djup där uppmaningen var att helt överge sig till den gudomlig viljan. Strax där efter lämnade han sitt hem och började ett liv i tyst enkelhet och övergav sig till Guds vilja som manifesterade sig spontant inom honom. En stor frid manifesterade sig i honom och har sedan dess stannat.
Läsa mer:

Engelska (sammatext)

Anthony Paul Moo-Young, known as Mooji, was born on 29 January 1954 in Port Antonio, Jamaica. In 1969, he moved to the UK and lived in Brixton, London. Anthony worked in London’s ‘West End’ as a street portrait artist for many years, then as a painter and a stained glass artist, and later as a teacher at Brixton College. For a long time, he was well known as Tony Moo, but is now affectionately known as Mooji by the many seekers and friends who visited him.

Mooji is a direct disciple of Sri Harilal Poonja, the renowned advaita master, or Papaji, as his followers call him. In 1987, a chance meeting with a Christian mystic was to be a life-changing encounter for Mooji. It brought him, through prayer, into the direct experience of the Divine within. Within a short period, he experienced a radical shift in consciousness so profound that outwardly, he seemed, to many who knew him, to be an entirely different person.

As his spiritual consciousness awakened, a deep inner transformation began which unfolded in the form of many miraculous experiences and mystical insights. He felt a strong wind of change blowing through his life which brought with it a deep urge to surrender completely to divine will. Shortly after, he stopped teaching, left his home and began a life of quiet simplicity and surrender to the will of God as it manifested spontaneously within him. A great peace entered his being, and has remained ever since.
Läsa mer:

/underbar-bild.jpg
Wherever you are, be on retreat
inside yourself ~ Mooji
/bok-ny-bild.jpg
Ny Bok INVITATION

/sangha-shop.jpg
Moojis Satsang Shop

/sangha-traff-med-hund.jpg
Malmö Sangha träffar 2019
Dag: torsdag 27/6
Var:
Banergatan 5 Ystad
Kontakt:
0707-301744 Annika

Dag: söndag 19/5 kl.15-18
Var: Sufflörgatan 9 Malmö
Kontakt: 0703-93 58 86 Homa

Länkar
mooji.org Mooji organisation
Mooji TV Sahaja Express
Följ oss på Facbook