Be yourself Follow your heart

Om oss

Vad är då en Sanghagrupp? Det är en grupp människor som följer en andlig ledares budskap och med det skapas en sanghagrupp där kraftfull kontemplativ och introspektiv energi skapas och som i sin tur gynnar allas individuella unika inre resa i sökandet i "VEM DU ÄR".

Vi är Malmö sangha gruppen (bilder finns i fotogaleriet) som träffas ser en video med Mooji och oavsett om vi tittar på nätet eller vi sitter i Moojis fysiska närvaro är vi i samma kraftfulla satsang-energifält. Efter videon fikar vi, reflekterar och dom som så önskar kan dela med sig, men viktigt är då att vi inte undervisar varandra, eller har åsikter om någons upplevelse i gruppen. I vår grupp är det respekt för varandras individuella resa i att hitta sig själv som gäller. Mottot är att stötta varandra med ett öppet kärleksfullt hjärta än att försöka ta ledar rollen. Moojis budskap är i högsta grad individuellt och tar olika uttryck som inte har med någon annan att göra.

Varmt välkommen till oss vi finns för dig.

What is a Sanghag group? It is a group of people who follow the message of a spiritual leader and creates a sangha group where powerful contemplative and introspective energy is created and, in turn, favors everyone's individual unique inner journey in the search of "Who You Are."

We are Malmö sangha group who meet watching a video with Mooji and whether we are watching the net or sitting in Mooji's physical presence we are in the same powerful satsang energy field. After the video we get, reflect, and those who wish to share, but it is important that we do not teach each other or have opinions about someone's experience in the group. In our group, it respects each other's individual journey in finding oneself. The motto is to support each other with an open loving heart than trying to take the lead role. Mooji's message is highly individual and takes different expressions that are unrelated to anyone else.

Warm welcome to us we are there for you.

/underbar-bild.jpg
Wherever you are, be on retreat
inside yourself ~ Mooji
/bok-ny-bild.jpg
Ny Bok INVITATION

/sangha-shop.jpg
Moojis Satsang Shop

/sangha-traff-med-hund.jpg
Malmö Sangha träffar 2019
Dag: torsdag 27/6
Var:
Banergatan 5 Ystad
Kontakt:
0707-301744 Annika

Dag: söndag 19/5 kl.15-18
Var: Sufflörgatan 9 Malmö
Kontakt: 0703-93 58 86 Homa

Länkar
mooji.org Mooji organisation
Mooji TV Sahaja Express
Följ oss på Facbook