Be yourself Follow your heart

När hjärtat blir dina ögon

/underbar-bild.jpg
2017-12-26
Jag är i en process som är en resa till "djupet av mig själv" Verktyget är medvetenhet i allt som händer i nuet och medvetenheten om att vara medveten och när den erfarenheten når djupet av mig upplever jag hjärtats visdom den som inte går att läsa sig till eller lära sig om, utan den måste man uppleva för det är det som är och blir hjärtats visdom. I min värld är modet att vara och leva med ett öppet hjärta i livet för där finns tilliten, tryggheten, lugnet, nuet och närvaron med allt om kring mig. Men därmed inte sagt att det är smärtfritt eller lätt, men det är ett val som jag har gjort för många många år sedan. Alla människor kan välja hur de vill förhålla sig till de liv de lever och även de omedvetna dolda som poppar upp som gubben i lådan när man minst anar det. Har du koll på vad du tror på och vilken väg du går på? I den nya lokalen kommer jag att ha kurser och möten och individuella sessioner på detta temat VEM ÄR DU, VAD FÖLJER DU, VAD TROR DU PÅ? Välkommen /Annika

Samma text:

I'm in a process that is a journey to the "depth of myself" The tool is awareness of everything that happens in the present and awareness of being aware and when that experience reaches the depths of me, I experience the wisdom of the heart that can not be read to or learn about, but it must be experienced because it is and becomes the wisdom of the heart. In my world, the courage of being and living with an open heart in life for there is trust, security, tranquility, the present and the presence of everything around me. But that's not said to be painless or easy, but it's a choice I've done to many many years ago. All people can choose how they want to relate to the lives they live, and even the unconsciously hidden ones pop up like the old man in the box when they least anticipate it. Do you track what you believe in and what way do you go? In the new room I will have courses and meetings and individual sessions on this theme WHAT YOU ARE, WHAT YOU BELIEVE WHAT DO YOU BELIEVE? Welcome / Annika

26 dec 2017

/underbar-bild.jpg
Wherever you are, be on retreat
inside yourself ~ Mooji
/bok-ny-bild.jpg
Ny Bok INVITATION

/sangha-shop.jpg
Moojis Satsang Shop

/sangha-traff-med-hund.jpg
Malmö Sangha träffar 2019
Dag: torsdag 27/6
Var:
Banergatan 5 Ystad
Kontakt:
0707-301744 Annika

Dag: söndag 19/5 kl.15-18
Var: Sufflörgatan 9 Malmö
Kontakt: 0703-93 58 86 Homa

Länkar
mooji.org Mooji organisation
Mooji TV Sahaja Express
Följ oss på Facbook